Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
  SkriuwerOantal titels 
 Trynke  1 
 Tsjitske  2 
 Tysling -Terpstra, G.  6 
 Vandamme, Arsène  (Vincent Fluitekruid)2 
 Veeman, Wybren  3 
 Veenstra, Jaap  1 
 Veenstra, Johan  9 
 Veenstra, Tsjerk  3 
 Veer, Akky van der  1 
 Veninga, Jacob  2 
 Verbeek, Folkert  1 
 Verveld, Reinhard  17 
 Visser - Swart, Jeltsje de  2 
 Visser, Jemke  4 
 Visser, Leo  2 
 Vliet, Eddy van  8 
 Vliet, Goaitsen van der  8 
 Vos, Cora de  1 
 Vos, Harm de  27 
 Vreede, Mischa de  13