Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
  SkriuwerOantal titels 
 Aardema - Raukema, G.  3 
 Adams, Wilfried  10 
 Adèr, Herman  1 
 Ahrend, Erich  1 
 Akkerman, Paulus  1 
 Albach, Hester  7 
 Amalrik, Andrej  1 
 Anema, Anne  7 
 Annema-Noordenbos, Froukje  8 
 Augustin, Elisabeth  2 
 Bakker, Rien  1 
 Balkt, H.H. ter  4 
 Banen, Jan  7 
 Bangma, Jelle  4 
 Barbiers, Lia  15 
 Bastiaans, Giny  1 
 Beckers, Wim  4 
 Beer, J.G. de  1 
 Beer, Jan de  4 
 Beits  1