Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Zwaag, Geart van der
 Aksjeradius (88 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
?Astma (70 keer opgevraagd)Frysk12-8-1981  Ofspylje  
 Camping fol (58 keer opgevraagd)Frysk1970-10-28  Ofspylje  
?Compost (79 keer opgevraagd)Frysk12-8-1981  Ofspylje  
 Dat radikaal geaborteer (77 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 De beam by de poartedoar (90 keer opgevraagd)Frysk1976* Ofspylje  
 De draak (61 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 De ûnebaas fan it ferjiskjen (66 keer opgevraagd)Frysk1975  Ofspylje  
 Der binne twa goalen yn 'e steatesealFrysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 Een schooljuffrouw, een hele rijpe (59 keer opgevraagd)Hollânsk1976  Ofspylje  
?En hie de dichter it wer te pakken (113 keer opgevraagd)Frysk12-8-1981  Ofspylje  
 Fersetsbuert Ljouwert: Hartklacht (54 keer opgevraagd)Frysk1970-09-09  Ofspylje  
 Fersetsbuert Ljouwert: Taris (83 keer opgevraagd)Frysk1970-09-09  Ofspylje  
 Fersetsbuert Ljouwert: Waan (70 keer opgevraagd)Frysk1970-09-09  Ofspylje  
 Fiif fjouwerrigels (56 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 Frisian News (62 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 Hûzen ensfh. (99 keer opgevraagd)Frysk1968-02-16/1970-02-22  Ofspylje  
 Ik heb het eigen houtje hoog (30 keer opgevraagd)Hollânsk1976  Ofspylje  
 Ik wit sa gau gjin better wurd (107 keer opgevraagd)Frysk1975  Ofspylje  
 In fiskermantsje woe wat gauwer (72 keer opgevraagd)Frysk1971* Ofspylje  

    * Minne opname