Operaesje Fers
Nederlands   Frysk  
Albach, Hester
 Stadsschouwburg (74 keer opgevraagd)Hollânsk1977  Ofspylje  
 The third man (77 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
 The tired man (83 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  
Amalrik, Andrej
?Klomsk en riboskjend leit myn stêd (85 keer opgevraagd)Frysk1970-09-04  Ofspylje  
Anema, Anne
 De lisboksstâlboer (73 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 De nijboer (69 keer opgevraagd)Frysk  Ofspylje  
 Fraach (72 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Fyts (73 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
 Nostalgia (72 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Under de beammen (83 keer opgevraagd)Frysk1977  Ofspylje  
 Wa fan ’e trije? (71 keer opgevraagd)Frysk1977* Ofspylje  
Annema-Noordenbos, Froukje
?Berne-eagen (192 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?De wrâld dy bloeit (127 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Ferrizenis (77 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Iensumheid (95 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?In dream (94 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Juster (102 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
?Lok (101 keer opgevraagd)Frysk28-2-1982  Ofspylje  
 Mem (94 keer opgevraagd)Frysk1968 - 1983  Ofspylje  
Augustin, Elisabeth
 Het nieuwe woord (71 keer opgevraagd)Hollânsk1976* Ofspylje  

    * Minne opname